Authors Baranowski T., Gajewski L. 
Title Kalisz prastary 
Appendix  
Publisher  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
Publication Date Kalisz - 
ISBN