Authors Majewski Alfred 
Title Zamek w Wi¶niczu 
Appendix w: Teka konserwatorska, Zeszyt 3 
Publisher  Burownictwo i Architektura 
Publication Date Warszawa - 1956
ISBN