Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.11. Województwo opolskie, miasto Opole i powiat opolski 
Appendix pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1968
ISBN