Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.3. Województwo katowickie, miasto Cieszyn i powiat cieszyński 
Appendix pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1974
ISBN