Authors Stępińska Krystyna 
Title Pałace i zamki w Polsce dawniej i dzi¶. T2 
Appendix  
Publisher  KAW 
Publication Date Warszawa - 1977
ISBN