Authors Miłobędzki Adam 
Title Zarys dziejów architektury w Polsce 
Appendix Wydanie czwarte poprawione i uzupełnione 
Publisher  Wiedza Powszechna 
Publication Date Warszawa - 1963
ISBN ISBN 83-214-0578-9