Authors  
Title Oporów - Stan badań 
Appendix red. naczelny: Kin-Rzymkowska Grażyna 
Publisher  Muzeum Zamek w Oporowie 
Publication Date Oporów - 2000
ISBN