Authors Dziurla Henryk 
Title Szczecin Zamek. Jego dzieje i odbudowa 
Appendix Miesiecznik Pomorza Zachodniego 
Publisher  Prezydium Rady Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Szczecińskie Towarzystwo Naukowe 
Publication Date Szczecin - 1959
ISBN