Authors Sroczyńska Krystyna, Jaworska Jadwiga 
Title Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie 
Appendix Materiały ikonograficzne w malarstwie, rysunku i grafice (1581-1939) 
Publisher  Krajowa Agencja Wydawnicza 
Publication Date Warszawa - 1985
ISBN