Authors Brodzicki Czesław 
Title Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie (do 1529 roku) 
Appendix  
Publisher  Urząd Wojewódzki w Łomży 
Publication Date Warszawa - 1994
ISBN ISBN 83-902985-0-3