Authors Brodzicki Czesław 
Title Wizna w latach 1529-2000 
Appendix  
Publisher  Spoeczny Komitet Wydawnictwa Historii Wizny 
Publication Date Warszawa - 2000
ISBN ISBN 83-902985-2-3