Authors Kulak Teresa, Mrozowicz Wojciech 
Title Santockie zamki 
Appendix Biblioteczka Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego Nr 3 
Publisher  Urząd Gminy w Santoku 
Publication Date Gorzów Wlkp. - 1997
ISBN ISBN 83-901343-5-7