Authors Adamska-Heś Dagmara,Heś Robert,Szołtysek Roman 
Title Dzieje zamku w Chudowie 
Appendix  
Publisher  Fundacja "Zamek Chudów" 
Publication Date Katowice - 2001
ISBN ISBN 83-7183-197-8