Authors  
Title Początki zamków w Polsce 
Appendix Prace naukowe Instytutu Historii, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej Nr 12, Seria: Studia i Materiały Nr 5 
Publisher  Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 
Publication Date Wrocław - 1978
ISBN