Authors Łuczyński Romuald Mariusz 
Title Zamki i pałace Dolnego Śląska - Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska - część wschodnia 
Appendix  
Publisher  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 
Publication Date Wrocław - 2001
ISBN ISBN 83-7085-532-6