Authors Zygmunt Kwiatkowski 
Title Legendy i duchy zamku golubskiego 
Appendix  
Publisher  Zarząd Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu 
Publication Date Golub-Dobrzyń - 2000
ISBN