Authors  
Title Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego 
Appendix Materiały z sesji naukowej Kielce 20 IX 1997. Redakcja naukowa: Leszek Kajzer 
Publisher  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach 
Publication Date Kielce - 1997
ISBN ISBN 83-901551-8-4