Authors Sierzputowski Włodzimierz 
Title Układ przestrzenny Elbląga w świetle historii 
Appendix w: Ochrona Zabytków, Rok 8, Nr 2 (29) 
Publisher  Centralny Zarząd Muzeów i Ochrny Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki i Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
Publication Date Warszawa - 1955
ISBN