Authors Chyczewska Alina 
Title W kręgu mecenatu Tytusa Działyńskiego. Dokumenty prac koncepcyjnych nad przebudową Zamku Kórnickiego 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXVII Nr 1. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1965
ISBN