Authors Praca zbiorowa 
Title Odrzykoń - zamek. Studium historyczne 
Appendix Zeszyty Odrzykońskie. Zeszyt 4/1998 
Publisher  Stowarzyszenie Odrzykoniaków 
Publication Date Odrzykoń - 1998
ISBN ISBN 83-86588-19-5