Authors Poklewski Tadeusz 
Title Zamki środkowopolskie. Część II. Bolesławiec nad Prosną 
Appendix Praca zbiorowa pod red. T.Poklewskiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych. 
Publisher  Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Publication Date Łódź - 1982
ISBN ISBN 83-04-01084-4