Authors Zlat Mieczysław 
Title Zamek piastowski w Brzegu 
Appendix z serii: Encyklopedia wiedzy o ¦l±sku pod redakcja Janusza Kroszela 
Publisher  Instytut ¦l±ski w Opolu 
Publication Date Opole - 1988
ISBN