Authors Kornecki Marian. 
Title Zamki ziemi krakowskiej 
Appendix  
Publisher  Wydział Kultury Prezydium WRN,Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie 
Publication Date Kraków - 1961
ISBN