Authors Wańkowska-Sobiesiak Joanna 
Title Zamek w Szymbarku. Budowa, zniszczenie i próba odbudowy 
Appendix w: "ochrona zabytków" nr 4/1993 
Publisher  Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
Publication Date Warszawa - 1993
ISBN ISSN 029-8247