Authors Fabiański Marcin 
Title O genezie architektury pałacu Krzyżtopór w Ujeździe i jego dekoracji 
Appendix w: "Biuletyn Historii Sztuki" nr 3-4/1996 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0006-3967