Authors Szpilewski Stanisław 
Title Zamek książąt pomorskich w Słupsku 
Appendix  
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Słupsku 
Publication Date Słupsk - 
ISBN