Authors Sawicki Tomasz 
Title Z badań nad zamkiem książęcym na Górze Lecha w Gnieźnie 
Appendix w: "Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty, nowe interpretacje" 
Publisher  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
Publication Date Poznań - 2001
ISBN ISBN 83-7063-276-9