Authors  
Title Pyzdry. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne 
Appendix praca zbiorowa pod kierunkiem Hanki Zaniewskiej 
Publisher  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Publication Date Warszawa - 1987
ISBN ISBN 83-85002-30-8