Authors Proksa Michał 
Title Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII wieku 
Appendix  
Publisher  Archiwum Państwowe w Przemyślu. Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu 
Publication Date Przemyśl - 2001
ISBN ISBN 83-88172-34-4