Authors Tomkowicz Stanisław 
Title Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu jasielskiego 
Appendix Z rękopisów autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie 
Publisher  Muzeum Narodowe w Krakowie 
Publication Date Kraków - 2001
ISBN ISBN 83-87312-72-X