Authors Kalina Dariusz 
Title Dzieje i Zabytki Małych Ojczyzn 
Appendix Tom 1: Gmina Sobków 
Publisher  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach 
Publication Date Kielce - 2002
ISBN ISBN 83-88912-20-8