Authors  
Title Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej 
Appendix pod red. Mariana Chudzińskiego 
Publisher  Wydawnictwo Akcydensowe 
Publication Date Warszawa - 1990
ISBN