Authors  
Title Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego 
Appendix pod red. Bohdana Baranowskiego 
Publisher  Wydawnictwo £ódzkie, staraniem Towarzystwa Przyjació³ im. Piotrkowa Trybunalskiego 
Publication Date £ód¼ - 1989
ISBN