Authors Rzeszowski Stanisław 
Title Dobra i okolice 
Appendix  
Publisher  Sport i Turystyka 
Publication Date Warszawa - 1965
ISBN