Authors  
Title Kruszwica. Zarys monograficzny 
Appendix pod redakcj± Jana Grze¶kowiaka 
Publisher  Towarzystwo Naukowe w Toruniu 
Publication Date Toruń - 1965
ISBN