Authors Godlewski Jerzy Romuald, Odyniec Wac³aw 
Title Pomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939 
Appendix  
Publisher  Wydawnictwo MON 
Publication Date Warszawa - 1982
ISBN ISBN 83-11-06739-4