Authors Majewski Alfred 
Title Zamek w Niedzicy 
Appendix  
Publisher  KAW 
Publication Date Krakow - 1987
ISBN ISBN 83-03-01333-5