Authors Polanowski Leszek, Zub Jerzy 
Title Wstępne rozpoznanie zabudowy północnej części Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu 
Appendix w: Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XVIII 
Publisher  Muzea Okręgowe w Rzeszowie, Krośnie, Sandomierzu i Tarnowie 
Publication Date Rzeszów, Krosno, Sandomierz, Tarnów - 1997
ISBN ISBN 83-905798-5-5