Authors Dzieńkowski Tomasz 
Title Góra Chełmska we wczesnym średniowieczu 
Appendix w: Badania archeologiczne o początkach historii Chełma, praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły 
Publisher  Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lublinie 
Publication Date Lublin - 2002
ISBN 83-918084-0-8