Authors Grzybkowski Andrzej 
Title Zamek w Kurozwękach 
Appendix  
Publisher  Arkady 
Publication Date Warszawa - 1981
ISBN ISBN 83-213-2922-5