Authors Małachowicz Edmund 
Title Wrocławski zamek książęcy i kolegiata świętego Krzyża na Ostrowie 
Appendix  
Publisher  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 
Publication Date Wrocław - 1994
ISBN ISBN 83-7085-012-X