Authors Bicz-Suknarowska Maria, Komorowski Waldemar 
Title Zamek w Bielsku 
Appendix w: "O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich" 
Publisher  Wydawnictwo Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Publication Date Katowice - 1993
ISBN ISBN 83-85039-91-0