Authors  
Title Dzieje Końskowoli 
Appendix pod red. Ryszarda Szczygła 
Publisher  Końskowolskie Towarzystwo Regionalne 
Publication Date Lublin - 1988
ISBN