Authors Rolska-Boruch Irena 
Title "Domy pańskie" na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku 
Appendix  
Publisher  Wydawnictwo KUL 
Publication Date Lublin - 2003
ISBN ISBN 83-7363-029-5