Authors Bu¶ko Cezary, Dymek Katarzyna 
Title Z problematyki badań nad systemami grzewczymi w zamkach ¶l±skich 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Zeszyt 1, 1995 
Publisher  Wydawnictwo Naukowe PWN 
Publication Date Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0023-5865