Authors Dymek Katarzyna, Piekalski Jerzy 
Title Trzynastowieczny zamek książęcy we Wleniu 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Zeszyt 1, 1995 
Publisher  Wydawnictwo Naukowe PWN 
Publication Date Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0023-5865