Authors Gruszecki Andrzej 
Title Potrzeba poszerzenia badań średniowiecznych obrarowań w zakresie uwarunkowań obronnych 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Zeszyt 1, 1995 
Publisher  Wydawnictwo Naukowe PWN 
Publication Date Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0023-5865