Authors Poklewski Tadeusz 
Title Przydatność tekstu Quomodo Regebat Regnum Et Populum do badania wielkości inwestycji obronnych Kazimierza Wielkiego 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Zeszyt 1, 1995 
Publisher  Wydawnictwo Naukowe PWN 
Publication Date Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0023-5865