Authors Zieliński Andrzej 
Title Zamki dolnośląskie na dawnej rycinie 
Appendix  
Publisher  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
Publication Date Wrocław-Warszawa-Kraków - 1991
ISBN ISBN 83-04-03820-X