Authors Myślenicki Wojciech 
Title Zamek książąt szczecińskich 
Appendix  
Publisher  W. Artystyczno-Graficzne 
Publication Date Szczecin - 1969
ISBN